InZijn

Therapie & Begeleiding

EMDR
therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis
REGRESSIE
een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat elk probleem of klacht een oorzaak heeft
BEGELEIDING
loopbaan-begeleiding/oriëntatie-traject voor jongeren en volwassenen

HERKEN JIJ DIT?
“Je verliest de grip op je eigen leven, je ervaart het alsof dingen je overkomen. Je bent meer aan het overleven dan aan het leven!“
Je kunt besluiten om in therapie te gaan om hier aan te werken, zodat je inzicht krijgt in jouw situatie. Jij kunt dan bewust keuzes gaan maken die voor jou van wezenlijk belang zijn. Je neemt daarmee weer verantwoordelijkheid over je eigen leven vanuit je oorspronkelijke kracht!

  Informatie-filmpje

Processen

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld, geweldsdelict enz. Deze therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt, wordt al jaren toegepast bij trauma’s. Met EMDR ondergaat de cliënt een therapeutische interventie, zonder daarbij uitvoerig in gesprek te gaan. Traumatherapie zonder praten dus. Kleinschalig onderzoek door EMDR specialisten heeft uitgewezen dat deze aanpak ook effectief is bij verslaving, eetstoornis, seksuele problematiek of liefdesverdriet. EMDR is dan de moeite waard om te proberen, ook als onderdeel van een geïntegreerd behandelplan. Uiteraard in overleg met de cliënt zelf en de behandelaar. Het doel van de EMDR procedure kan worden omschreven in termen van het bereiken van een “uitkomst”, waarbij in ieder geval aan de volgende 2 criteria moet zijn voldaan: * De spanning ten opzichte van de negatieve overtuiging moet zijn geminimaliseerd * De geloofwaardigheid van een positieve overtuiging moet zijn gemaximaliseerd.

REGRESSIE
Regressietherapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat elk probleem of klacht een oorzaak heeft. De oorzaken zijn terug te vinden in onverwerkte ervaringen uit het verleden. Deze ervaringen kunnen kort of lang geleden plaatsgevonden hebben. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze ervaringen opgespoord, herbeleefd en alsnog verwerkt. Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat er toen gebeurd is en hoe je er op hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die daar zijn ontstaan nog steeds in je leven aanwezig zijn. Omdat omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer in je leven van het hier en nu. Ze beperken je en blokkeren op die manier je meest natuurlijke staat van zijn, je oorspronkelijke manier van leven, kortom, ze veroorzaken je probleem! Met dit inzicht begint de genezing, je ontdekt nieuwe keuzemogelijkheden die je in staat stellen je werkelijkheid te herscheppen.

BEGELEIDING
“Doe waar je gelukkig van wordt” is een oriëntatie traject waar je met behulp van gesprekken, opdrachten en oefeningen begeleid wordt bij het vinden van jouw persoonlijk drijfveer, richting in het leven. Dit kan betrekking hebben op arbeid & scholing maar ook op algemene levensvragen. Deze module is ook zeer geschikt voor jongeren op weg naar meer zelfstandigheid.

ALGEMEEN
In het begin van de therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is en of daarvoor EMDR /Regressie therapie kan worden gebruikt.

TARIEF: €69,- per sessie (+/- 60 min.)
(een alternatieve betalingsregeling is bespreekbaar, bijvoorbeeld wanneer
uw zorgverzekering de kosten niet dekt of bij een aantoonbaar laag inkomen)


InZijn, Therapie & Begeleiding


InZijn, Therapie & Begeleiding

Contact
  contact@inzijn.eu
  06 - 58 71 25 23 (ook WhatsApp)
  Praktijk te Alphen (N.Br.)
InZijn
Joost Emmen
InZijn
Joost Emmen - CV
  • • HBO AP/PB (1997)
  • • SRN (School voor Regressietherapie Nederland) (2000)
  • • Provocatieve coaching (2005)
  • • Bemiddeling Scheidingsproblematiek (2015)
  • • Verbindende communicatie/verbindend gezag (2017)
  • • EMDR (Takeoffsupport) (2019)
Joost Emmen - Werkervaring
  • • Arbeid-personeel & scholing
  • • Psychiatrie
  • • Onderwijs
  • • Jeugdzorg
SKJ kwaliteitsregister


Privacy
U kunt hier mijn Privacy-verklaring inzien en downloaden.
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  Privacy-verklaring

InZijn, Therapie & Begeleiding

InZijn, Therapie & Begeleiding

InZijn, Therapie & Begeleiding